Psihoterapija


Psihoanalitična psihoterapija je dolgotrajen proces, kjer s pomočjo spoštljivega in varnega odnosa ter zaupnega pogovora soustvarjamo spremembe na čustvenem ali psihološkem področju. Poleg doseganja sprememb, psihoterapija omogoča globoko raziskovanje, spoznavanje in uvid v vzroke težav, ki nam otežujejo vsakodnevno življenje. Na tak način se osebno osvobodimo in osebnostno zrastemo. Tako se lahko za psihoterapijo odločimo tudi v primeru, da nimamo hujših težav, a bi se želeli le bolje spoznati in še dodatno izboljšati kvaliteto življenja.

Psihoterapija pomaga pri:
- Izboljševanju odnosov v družini, partnerstvu, na delovnem mestu in drugje, kjer se pojavljajo težave,
- ob občutkih krivde, sramu ali strahu,
- ob obsesivno-kompulzivnih težavah,
- pri občutkih manjvrednosti,
- težavah pri zaključevanju študijskih obveznosti,
- depresivnih stanjih,
- poporodnih stiskah,
- nizki samopodobi,
- tesnobi, paniki, fobijah,
- motnjah hranjenja,
- učnih težavah,
- telesnih težavah, ki nimajo jasnega vzroka in
- ostalih težavah duševnega izvora, ki otežujejo življenje.

O meni

Gašper Lesar

mag. soc. dela

specializant psihoanalitične psihoterapije

"Homo sum, humani nihil a me alienum puto."

"Človek sem, nič človeškega mi ni tuje."

- Terence

Odraščal sem v Zasavju, natančneje v Trbovljah, tam zaključil gimnazijsko izobraževanje in nato nadaljeval s študijem socialnega dela v Ljubljani, kjer sem dokončal magistrski študij. Tekom študija sem spoznal, da se želim posvetiti globinskemu raziskovanju osebnosti in posledično nuditi pomoč pri doseganju trajnih sprememb. Tako me je pot vodila do Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Najprej sem opravil psihoterapevtsko propedevtiko in nadaljeval s specialističnim študijem psihoanalitične psihoterapije. Na znanstvenem področju še vedno delujem tudi v socialnem delu, kjer pripravljam doktorsko disertacijo. Velik del priprave na poklic psihoterapevta je tudi osebna izkušnja, tako sem opravil več kot 300 ur lastne terapije, razdeljene med skupinsko in individualno.

Delujem v okviru Centra za osebnostno rast in psihoterapijo v Ljubljani in izvajam individualne, partnerske, družinske in skupinske psihoterapije.

Kontakt


Psihoterapija Gašper Lesar

Trg mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana

in

Ulica 1. junija 4, 1420 Trbovlje


[email protected]

+386 40 710 608

http://www.psihoterapijacenter.si